Adalet Ağaoğlu – Ölmeye Yatmak

“İnsan krapon kağıdından kanatlar takınca kelebek olduğuna inanır. Koyun postunda koyun, kurt postunda kurt [.] Ülkü de giydirilebilir üstünüze ve Etlik tepeleri dağ gözükür gözünüze.”

Ölmeye Yatmak romanı biçim açısından da ilginç. Çok geniş bir dönemi anlatmak isteyen romancı, Aysel’in ruh dünyasının yanı sıra toplumsal olayları, Aysel’i Doçent Aysel haline getiren koşulları yarı belgesel bir tarzla eserine katmış.
Selim İleri

Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak adlı romanı, kadının cins kimliğini, bireyselliğini el yordamıyla araması, sorgulamasını ifade eder. Cumhuriyet kadın aydınının özgürlük ve dişilik arasındaki çıkmazını, bu romanındaki kadın tiplemesi, Aysel çok iyi bir şekilde betimler.
Nilüfer Göl

Ağustos ayında geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, türk edebiyatının büyük isimlerinden Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabını okuyoruz. Siz de yorum yapmak veya yapılan yorumları okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

“Kitabın isminin alt başlığı olan ‘dar zamanlar’ paralelinde gerçekten de biraz konunun anlattığı döneme bağlı olarak o dönem insanının yaşadığı sıkıntıları baş karakterler örneğinde gözlemlediğimiz için oldukça “darlanan” bir psikolojinin söz konusu olduğunu ifade etmeliyim. Dolayısıyla, karakterlerimizin yaşadığı olaylar nedeniyle doğal olarak onları sıkıntıya sokan psikolojiyi gerçekten de Ağaoğlu’nun bize başarılı bir şekilde yansıtmasının bir örneğinin vuku bulduğu kanısındayım. Kısacası karakterlerimizin yaşadığı sıkıntının bize de tezahür edip sıkıntıya sokması hâli mevcuttu, en azından benim için.” @jaleninalemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.